banner

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusunu reddetti

Devlete Ait Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Tüzük Mahkemesi kararında, laf konusu kanunun 3. maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkrasındaki, “Komisyon, İçişleri Bakanlığı bünyesinde sürekli kurul olarak tayin yapar”, “Komite; Müsteşarın başkanlığında, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı, Komite Başkanı, Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri, Hak Bakanlığı Cinayet İşleri Genel Müdürü, üniversitelerin suç oluşturan ve suç oluşturan yöntem hukuku esas bilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Bakanın teklif edeceği üç aday ile baro başkanı seçilme yeterliğine sahip bağımsızlık avukatlar arasından Hak Bakanının önerge edeceği üç aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek birer üyeden oluşur” ve 5. maddesinin 10 numaralı fıkrasındaki “Komisyonun faaliyetleri ve diğer ihtiyaçları ile yolluk giderleri için, her sene İçişleri Bakanlığı bütçesine gerekli tahsis konulur” ifadelerinin Tüzük’ya tutarsız olduğu gerekçesiyle iptallerinin ve yürürlüklerinin durdurulmasının istek edildiği belirtildi.

Dava dilekçesinde özet olarak, kolluk görevlileri hakkında yürütülen soruşturmaların adil, etkin ve tatmin edici olabilmesi için uluslararası sözleşmelere ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarına tarafından egemen bir şikayet sisteminin varlığının gerektiği, bağımsızlığı ise soruşturmayı yürüten mercilerle hakkında şikayette bulunulan kolluk görevlisi ile kurumsal veya hiyerarşik bir bağlantının bulunmaması ve şikayet merciine tanınacak finansal özerklik ile muhtemel olabileceği komisyonun kolluk görevlilerinin İçişleri Bakanlığı yani yürütme organı bünyesinde yer alması ve bağımsız bir bütçesinin bulunamaması bu nedenle etkili, adil tatmin edici bir kolluk şikayet sisteminden bahsedilemeyeceği belirtilerek kuralların Anayasa’nın 2. ve 90. maddelerine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Kararda, itiraza konu kanun maddelerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına, yürürlüğün durdurulması ve iptal taleplerinin reddine oy birliğiyle hükmedildiği kaydedildi. 

Caner Ünver

Haber Etiketleri:
· · · · · ·
Haber Kategorisi:
Gündem

Bu Habere Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir